مخزن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن - منبع آب - فروشگاه اینترنتی خاجی کالا - 

بزرگترین نمایندگی غرب استان تهران  منبع پلی اتیلن


فروش انواع مخزن پلی اتیلن | منبع پلی اتیلن | تانکرهای پلی اتیلن | گالن| پلی اتیلن | تانکر پلاستیکی مشاهده و بررسی

لیست قیمت مخزن پلی اتیلن، منبع آب

قیمت مخازن ذخیره آب شرب و انواع مایعات

فروشگاه تخصصی  مخزن آب .

نکاتی که پیش از خرید مخزن با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان


مخزن آب


نکاپلاستیک
پلاستونیک

مخزن آب 100 لیتری

مخزن آب 1000 لیتری

مخزن آب 10000 لیتری

مخزن آب 100000 لیتری

مخزن آب 1000000 لیتری

مخزن آب 200 لیتری

مخزن آب 2000 لیتری

مخزن آب 20000 لیتری

مخزن آب 200000 لیتری

مخزن آب 2000000 لیتری

مخزن آب 20000000 لیتری

مخزن آب 300 لیتری

مخزن آب 3000 لیتری

مخزن آب 30000 لیتری

مخزن آب 300000 لیتری

مخزن آب 3000000 لیتری

مخزن آب 4000 لیتری

مخزن آب 400 لیتری

مخزن آب 40000 لیتری

--------------------------------------------

نکا پلاستیک 

منبع پلی اتیلن آب 100 لیتری

منبع پلی اتیلن  آب 1000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 10000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 100000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 1000000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 200 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 2000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 20000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 200000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 2000000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 20000000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 300 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 3000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 30000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 300000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 3000000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 4000 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 400 لیتری

منبع پلی اتیلن آب 40000 لیتری

سه لایه و تک لایه

مخزن پلی اتیلن 172 محصول وجود دارد

لیست مقایسه محصولات

انصراف