• سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌ها دسته‌های لاک خورده از جنس چوب زبان گنجشک ساخت وزنه‌ها از فولاد کربنی و فورج شده (به روش آهنگری) تولید شده مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121

  52,800 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • دارای لبه‌های سنگ‌زنی شده و حرارت‌دیده تیشه‌ی بنایی با وزنه‌ی فولادی کربنی سخت‌کاری شده دسته‌ی چوبی لاک زده شده از جنس چوب زبان گنجشک

  75,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌ها دسته‌های لاک خورده از جنس چوب زبان گنجشک ساخت وزنه‌ها از فولاد کربنی و فورج شده (به روش آهنگری) تولید شده مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121

  61,500 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌ها دسته‌های لاک خورده از جنس چوب زبان گنجشک ساخت وزنه‌ها از فولاد کربنی و فورج شده (به روش آهنگری)

  98,500 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌ها دسته‌های لاک خورده از جنس چوب زبان گنجشک ساخت وزنه‌ها از فولاد کربنی و فورج شده (به روش آهنگری)

  85,500 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنگ‌زنی و پرداخت دو انتهای وزنه دسته‌ی لاک خورده از چوب زبان گنجشک تولید شده مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8118

  215,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ساخته شده از فولاد کربن و به روش آهنگری (فورج) وزنه ها سنگ زنی شده و حرارت داده شده موضعی مطابق با استاتدارد ملی ایران به شماره 8120 و 8121

  79,100 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند. مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 8118 تولید می‌شود. وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند.

  271,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌ها دسته‌های لاک خورده از جنس چوب زبان گنجشک ساخت وزنه‌ها از فولاد کربنی و فورج شده (به روش آهنگری)

  59,500 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌ها دسته‌های لاک خورده از جنس چوب زبان گنجشک ساخت وزنه‌ها از فولاد کربنی و فورج شده (به روش آهنگری)

  265,700 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌ها دسته‌های لاک خورده از جنس چوب زبان گنجشک ساخت وزنه‌ها از فولاد کربنی و فورج شده (به روش آهنگری)

  84,700 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سنگ‌زنی و حرارت‌دهی دو انتهای وزنه‌ها دسته‌های لاک خورده از جنس چوب زبان گنجشک ساخت وزنه‌ها از فولاد کربنی و فورج شده (به روش آهنگری)

  140,700 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف