دسته بندی کالاها
دسته بندی

قوانین و مقررات تیپاکس

1-اگر مرسولاتی که به وسیله مشتری به تیپاکس سپرده میشود محتوی مواد آتش زا و یا مایعات باشد که سبب ورود خسارت به سایر مرسولات مشتریان یا خودرو حامل آن گردد،مسئولیت جبران خسارت وارده بر عهده فرستنده کالا بوده و مشارالیه مکلف به پرداخت کلیه خسارات وارده به تشخیص کارشناسان تیپاکس خواهد بود.

2-فرستنده اعلام می نماید که مرسوله ارسالی در زمره کالاهای قاچاق یا کالاهایی نمی باشد که ارسال آن مطابق قوانین و مقررات حاکم بر کشور ممنوع است.در صورت اثبات خلاف این امر،فرستنده شخصا مسئولیت جزایی و حقوقی آن را بر عهده خواهد گرفت ضمن آنکه مکلف به پرداخت کلیه خسارات وارده به تیپاکس از جمله خسارات ناشی از توقیف و نگهداری وسیله حمل و نقل و تاخیر در رسیدن مرسولات سایر مشتریان نیز خواهد بود.

3-تیپاکس از دریافت جواهرات،اشیا عتیقه،طلاجات،نقره،مایعات،اوراق بهادار،وجه نقد(اسکناس)،سکه رایج،اسناد و مدارک رسمی یا دولتی به صورت مستقل یا به ضمیمه اشیاء دیگر معذور است و اگر مشتری بدون اطلاع تیپاکس این قبیل مرسولات را تحویل نماید،تیپاکس مسئول خسارت وارده نخواهد بود.

4-در صورت بروز حوادث یا رویدادهای غیر مترقبه از جمله وقوع جنگ،سیل،زلزله،آتش سوزی،شیوع بیماری های واگیردار و وقوع هر حادثه ای که ممانعت از وقوع آن در اختیار تیپاکس نباشد و موجبات تاخیر،عدم تحویل و یا ورود خسارت به مرسوله را فراهم آورد،مسئولیتی از این حیث بر عهده تیپاکس نخواهد بود.

5-در صورت مفقودی،کسری مرسولات و آسیب دیدگی کلی یا جزیی مرسولات توسط تیپاکس،طرح هرگونه شکایت توسط فرستنده صرفا یک ماه پس از تحویل مرسوله به تیپاکس قابلیت استماع داشته و پس از منقضی شدن فرصت مذکور،فرستنده هیچگونه ادعایی در خصوص مرسوله ارسالی نخواهد داشت.