ممنوعیت استفاده از بخاری بدون دودکش در فضاهای بسته

ممنوعیت استفاده از بخاری بدون دودکش در فضاهای بسته

لوازم گاز سوزی که به دودکش نیاز ندارند باید در فضایی نصب شوند که امکان تهویه و تخلیه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبیعی و یا مکانیکی را داشته باشد.

در بخاری‌های بدون دودکش با توجه به عدم استفاده از دودکش در این بخاری، استفاده از آن در فضای بسته‌ای که امکان تهویه و تردد هوا وجود ندارد مجاز نمی‌باشد.

 بخاری های بدون دودکش می‌بایست در مکانی نصب شوند که امکان تهویه و تخلیه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد.

مسئول آموزش مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی كشور گفت: علایم مسمومیت با گاز CO در مراحل خفیف شبیه علایم آنفلوآنزا است و به دلیل عدم امكان شناسایی این گاز در محیط با آنفلوآنزا اشتباه گرفته شود. بنابراین اگر در محیطی بسته همه افراد علایمی شبیه آنفلوآنزا را نشان می‌‌دهند باید خطر مسمومیت با گاز CO جدی گرفته شده و به منظور تهویه هوا و اكسیژن رسانی درها باز شود.

 

منبع: شیراه

نظرات بازدیدکنندگان